บันเทิงยูโทเปีย

ชื่อ บันเทิงยูโทเปีย
Address 69,69/1-3, Watthanatham Rd, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok, 10310
ที่อยู่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
พื้นที่ Ratchadapisek สถานีที่ใกล้ที่สุด MRT Thailand Cultural Centre
ชนิด Massage Parlor จำนวนโทรศัพท์ 02-354-1300-8
เวลาเปิด ปิด