Wyndham Thai Restaurant & Bar (ウィンダム・タイ・レストラン&バー閉店)

お店の名前 Wyndham Thai Restaurant & Bar (ウィンダム・タイ・レストラン&バー閉店)
住所 G Fl., Somerset Lake Point., 41 Soi 16, Sukhumvit Rd., Bangkok 
営業時間 12:00-14:30/18:00-22:30
定休日 電話番号 0-2258-1783